Vogelwacht Jutryp-Hommerts, een begrip in de omgeving

Fûgelwacht Jutryp-Hommerts is opgericht op 30 november 1954 en lid van de Bond van Friese VogelWachten (BFVW). Onze vogelwachters(nazorgers) zoeken in het voorjaar de nesten van weidevogels, registreren deze nauwgezet in de BFVW app en beschermen met alles wat binnen de mogelijkheden ligt. Nieuwe mensen worden gekoppeld aan vogelwachters met enige ervaring. We zijn bezig de nestgelegenheid van vogels uit te breiden door timmeren van nestkasten met de jeugd, nestpalen voor scholeksters en huiszwaluwen en het stimuleren van weidevriendelijk beheer. Op de plaatselijke basisschool verzorgen we enkele natuurlessen; de kinderen gaan met nazorgers “it fjild yn” en kunnen naar de jeugdfûgelwachtdei gaan. Elk jaar worden in juni de (boeren-)zwaluwen in het hele rayon geteld. We zetten in gezamenlijk met boeren, grondeigenaren en jagers op te trekken. Als je in onze omgeving woont en je wilt iets betekenen voor onze Fûgelwacht, meld je aan bij het bestuur.

Het bestuur van vogelwacht Jutryp-Hommerts bestaat uit:

Voorzitter: 
Els van Os – de Wit
tel. 06-23289922
e-mail: evanosdewit@gmail.com

Secretaris: 
Durk v.d. Gaast
tel. 06-38900237
e-mail: durkvdgaast@gmail.com

Penningmeester:
Erwin Raap
tel. 06-41849265
e-mail: timmerbedrijfraap@gmail.com

Commissie nazorg:
Theo Batstra
tel. 06-38253186
e-mail: th.batstra@home.nl

Sjonnie Jorna
tel. 06-13810645
e-mail: m.jorna-dejong@tele2.nl

Commissie jeugdzaken:
Durk v.d. Gaast
tel. 06-38900237
e-mail: durkvdgaast@gmail.com

Wilt u donateur worden? Klik dan hier >>

 
lees meer

Bescherming weidevogels

Bescherming andere vogels

Jeugd

Vanellus

Vanellus is het magazine van de BFVW dat 6 maal per jaar verschijnt. In Vanellus lees je onder andere verhalen en belevenissen van vogelwachters. Maar ook interessante informatie over ontwikkelingen rondom de Friese agrarische natuur en over allerlei soorten vogels. Het magazine bevat mooie foto’s die tot de verbeelding spreken.

lees meer

Over de BFVW

De BFVW is een vereniging van 110 lokale vogelwachten in Fryslân. Zij behartigt de belangen van deze verenigingen, ondersteunt ze daar waar nodig en maakt zich sterk voor het verbeteren van de omstandigheden voor weidevogels. En dat is hard nodig, want het gaat steeds slechter met vogels die horen in het Friese cultuurlandschap. Denk hierbij aan de grutto, kievit en de ljip dat een symbool is voor vele Friezen.

lees meer

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden