Onze Vogelwacht

Onze Vogelwacht

Voorzitter: 
Els van Os – de Wit
tel. 06-23289922
e-mail: evanosdewit@gmail.com

Secretaris: 
Durk v.d. Gaast
tel. 06-38900237
e-mail: durkvdgaast@gmail.com

Penningmeester:
Erwin Raap
tel. 06-41849265
e-mail: timmerbedrijfraap@gmail.com

Nazorgcoördinatoren:
Theo Batstra
tel. 06-38253186
e-mail: th.batstra@home.nl

Sjonnie Jorna
tel. 06-13810645
e-mail: m.jorna-dejong@tele2.nl

Commissie jeugdzaken:
Durk v.d. Gaast
06-38900237
e-mail: durkvdgaast@gmail.com

Contactpersoon boeren/ grondgebruikers:
André Zonderland
Tel.: 06-20787505
e-mail: azonderland@hotmail.com

Contactpersoon jagers/ projecten:
Erik Nooitgedagt
Tel.: 06-25182038
e-mail: enooitgedagt@outlook.com

Website: www.jutryp-hommerts.friesevogelwachten.nl

Fûgelwacht Jutryp-Hommerts is opgericht op 30 november 1954 en lid van de Bond van Friese VogelWachten (BFVW). Onze vogelwachters(nazorgers) zoeken in het voorjaar de nesten van weidevogels, registreren deze nauwgezet in de BFVW app en beschermen met alles wat binnen de mogelijkheden ligt. Nieuwe mensen worden gekoppeld aan vogelwachters met enige ervaring. We zijn bezig de nestgelegenheid van vogels uit te breiden door timmeren van nestkasten met de jeugd, nestpalen voor scholeksters en huiszwaluwen en het stimuleren van weidevriendelijk beheer. Op de plaatselijke basisschool verzorgen we enkele natuurlessen; de kinderen gaan met nazorgers “it fjild yn” en kunnen naar de jeugdfûgelwachtdei gaan. Elk jaar worden in juni de (boeren-)zwaluwen in het hele rayon geteld. We zetten in gezamenlijk met boeren, grondeigenaren en jagers op te trekken. Als je in onze omgeving woont en je wilt iets betekenen voor onze Fûgelwacht, meld je aan bij het bestuur.

Wilt u donateur worden? Klik dan hier >>

 

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden