Nieuws

Een groentje in de wei | door Tanja Algra

Goedendag, mijn naam is Tanja Algra en ik woon sinds 2020 in Heeg waar ik samen met mijn man geniet van m’n pensioen. Van waar ik woon heb ik prachtig zicht op de weilanden van Hommerts en zit ik vaak met de verrekijker naar vogels te turen. De Kiekendief zorgt voor het meeste spektakel, vooral als hij weggejaagd moet worden door de andere vogels.

Het woord “Nazorg” had ik nog nooit gehoord, maar daar kwam verandering in toen ik de cursus Weidevogelbeschermer van de BFVW volgde in Bolsward. Daar werd zeer dringend gevraagd me snel aan te sluiten bij een vogelwacht en vanwege mijn uitzicht was de keuze voor Jutryp-Hommerts snel gemaakt. Ik werd net op tijd lid om de Nazorgvergadering op 3 april mee te maken. Mijn eerste indruk? Veel frieze, grijze oudere mannen die me nieuwsgierig glimlachend bekeken, gelukkig was de voorzitster een vrouw. Ik werd aller hartelijkst ontvangen en ondanks het feit dat ik geen fries spreek, kreeg ik toch mee dat ik kon meelopen met Oeds Betlehem en zijn broer. En wat het leuke is, zij lopen o.a. in gebied 6, precies het gebied wat mijn uitzicht is. 

De eerste avond dat ik met Oeds en Willem meeliep, was het weer zeer wisselend: veel wind, regen, dan weer zon met een prachtige regenboog.

Oeds en Willem waren al eerder in het gebied geweest en hadden al wat nesten, voornamelijk kievit, gemarkeerd. Ik leerde dat ik zo 5 meter voor me uit moest kijken en ondertussen ook verderweg om het gedrag van opvliegende vogels te zien. 

IK HEB GEEN NEST GEVONDEN!

Zelfs de gemarkeerde nesten, zag ik pas, nadat Willem me erop attendeerde. Dat viel me zwaar tegen, over het algemeen kijk ik altijd goed om me heen, maar bij deze twee doorgewinterde nazorgers ben ik een groentje!

Die eerste avond hebben we, nou ja Oeds en Willem dus, een paar kievitsnesten, een grutto nest en een tureluur nest gevonden. Oeds voerde dit in in de app. De nesten waren vooral in de buurt van een plas-dras stukje, dat speciaal voor de weidevogels is aangelegd en dat door Oeds qua waterstand in de gaten gehouden wordt.

De tweede keer dat we door het gebied liepen, een paar dagen later, was de oogst teleurstellend, wel veel vogels, maar ook lege nesten… Oeds vermoedde dat een zwarte kraai de veroorzaker van deze ellende was. Bij toeval kwamen we 2 jagers tegen, er volgde een fries gesprek (waar ik echt niet veel van begreep) en uiteindelijk werd besloten een dode zwarte kraai bij het plas-dras gebied ter afschrikking op te hangen. De jager kende nog wel iemand die zo’n beest in de vriezer had liggen.

Daarna werd het stil, Oeds liet niet van zich horen, er was een schoolklas die mee zou komen, het regende aan één stuk door… ik had het idee dat hij zonder mij liep, want op een gegeven moment meldde hij dat alles weg was gepredeerd. Weer een nieuw woord voor me! Vermoedelijke dader: steenmarter. Vanwege een gebrek aan muizen heeft die het nu op eieren voorzien. Dus dat het nog wel 2 weken kon duren voordat de vogels weer beginnen met leggen.

Zo na de pinksteren stuurde Oeds me foto’s van een drone waarneming, die ‘s ochtends vroeg om half 5 was gedaan. Mooie en hoopvolle resultaten. Ik had dat graag meegemaakt. 

We konden weer de wei in, eind mei was het ondertussen, mijn derde keer. Toen ik bij ons stuk kwam, liepen er vele grutto’s te foerageren. Die waren duidelijk niet aan het broeden of onrustig hun kuikens aan het beschermen! Willem vertelde me dat ze hun reserves aan het aanvullen waren voor de grote tocht naar Afrika. Geen jongen dus dit jaar. Hoewel Oeds en Willem nog wel 2 kievitparen onrustig zagen vliegen, die kwamen bij de alarmtellingen. Maar verder was het stil, geen andere vogels, alleen verlaten nesten met aangevreten eieren. Dit jaar is wel een erg slecht jaar voor de weidevogels. 

Half juni meldde Oeds nog dat er geen vogel meer te zien was, alarmtelling nul dus. Het nazorgwerk was klaar voor dit jaar.

Oeds en Willem, bedankt dat ik dit jaar met jullie mee mocht lopen, ik heb veel geleerd! Ik hoop volgend jaar weer mee te doen, maar aangezien ik zelf nog geen nest heb gevonden, zou ik graag met iemand meelopen. Ook op andere stukken, als het kan.

Tanja Algra

 

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden