Nieuws

Boerenzwaluwen Jutrijp-Hommerts e.o.

In juni 2024 hebben vrijwilligers van de Fûgelwacht de nestentelling van de boerenzwaluwen gedaan(10 t/m 20 juni 2024). Het aantal bewoonde nesten is helaas 15% lager dan vorig jaar(450 nesten); nu zijn 385 nesten geregistreerd.

Het viel op dat boerenzwaluwen wat later en soms met minder aantallen terugkeerden. De boerenzwaluwen hebben veel last gehad van de droogte(en zandstof en stormen) in hun overwinteringsgebied in Afrika. Helaas een toenemend fenomeen t.g.v. klimaat verandering.

De regenachtige periode van mei/ juni heeft de boerenzwaluw geen goed gedaan. Legsels werden verlaten of kleine jongen dood of onder het nest gevonden. Ook de achteruitgang van insecten op het platteland zal een grote rol spelen.

De stallen van boer Rink Groenveld(Louwewei) tellen weer de meeste bewoonde nesten(42) van de boerenzwaluwen(Was in 2023: 50 nesten). Aan de Krimwei zijn alleen bij Mts. Van der Hoek(24) en F. van der Velde(22) meer dan 20 nesten. Bij Willem van Os zijn ook veel minder(2023: 22, nu 14). Deze achteruitgang geldt ook voor de stallen van Halbe Huitema(2023: 28, nu 13). Bij Henk Johan de Jong(Riperwei) bleef het vrijwel stabiel2023: 24, nu: 22). Ook bij Durk Piersma in Koufurderrige waren bijna evenveel(2023: 23, nu 22). Bij mts. Jellema(Smallebrugge) bleef het met 19 nesten ook onder de telling van 2023(23).

Een nest met vijf jonge zwaluwen kan met gemak zo’n 50.000 vliegen en muggen per week opeten. De insecten worden niet een voor een afgeleverd, maar met een flink aantal samengeperst in een krachtvoerbolletje.

Vanaf eind juni krijg je veel 2e legsels bij de boerenzwaluwen. In de regel vliegen de jonge boerenzwaluwen nog een tijd in de schuur en omgeving. De ouders blijven de jongen nog een paar weken voeren. Daarna trekken ze naar de verzamelplaatsen (Rietvelden). Pas rond half september vertrekken ze voor de grote reis samen met de jongen van de 2e en soms 3e leg en ouders naar Afrika.

Helaas hebben we op een 3-tal plekken geen boerenzwaluwen kunnen tellen, omdat de vogels niet meer binnen kunnen komen. De reden: Overlast van de stront. Gelukkig zijn de meesten wel blij met de “sweltsjes” Nogmaals: Laat de oude nesten mooi zitten, dan kunnen ze bij een vervolg legsel of in het nieuwe jaar weer worden gebruikt. Namens de tellers, allen bedankt voor het plezierige contact.

De tellingen zijn uitgevoerd door: Theo Batstra, Willem Bogtstra, Germ Albada, Sjoerd Boonstra, Piet van der Hoek, Durk van der Gaast(+Registratie) en enkele particulieren.

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden